Två år senare och jag fick tillslut mitt svar på 1,3 och 8 som en gång kom till mig.

Äntligen kom svaret på mina siffror 1,3 och 8. Två år tog det att få svar

Men jag var inte redo då, som jag tydligen är idag och hur jag faktiskt levt mitt liv genom mod och känsla.

Ängel nummer 138

Nummer 138 är en blandning av vibrationer och attribut för siffrorna 1, 3 och 8.

Nummer 1 för med sig attributen för självledarskap och självsäkerhet, initiativ, instinkt och intuition, en ny början och ett nytt tillvägagångssätt. De avser också mod, motivation, framgång och framsteg och påminner oss om att vi skapar vår egen verklighet med våra tankar, åsikter och handlingar.

Nummer 3 erbjuder hjälp och uppmuntran, kommunikation och entusiasm, tillväxt, expansion och principerna för ökning, lättare att tänka klarare, personliga uttryck, talanger och färdigheter. Antalet 3 anger ofta att de uppstigna mästarna är omkring er, de hjälper er när du tillfrågar dem. De uppstigna mästarna hjälper er att fokusera på den gudomliga gnistan ni har inom er själv och hos andra. De manifestera era önskningar och de hjälper er att finna frid, klarhet och kärlek inom er.

Nummer 8 ger de vibrationer av att manifestera rikedom och överflöd, självförtroende och personlig auktoritet, urskiljning, prestation, ge och ta emot, inner visdom och läran om mänskligheten. Nummer 8 är också antalet karma (den universella andliga lagen, om orsak och verkan).

Ängla nummer 138 föreslår att ni fortsätter att lyssna på er inre visdom och ängel vägledning och vidtar de positiva åtgärder ni får. Det kan finnas en hel del nya möjligheter som kommer att presenteras för er när det gäller inkomst, sysselsättning och/eller marknadsföring, så var inte rädd för att prova något annorlunda och spännande. Lita på att ni har alla de kunskaper och färdigheter ni behöver. Det ni inte redan vet, kommer ni snabbt att lära. Änglarna och de uppstigna mästarna hjälper att manifestera överflöd och välstånd i ert liv. När ni förstår lagen ”ge och ta emot” ska ni dela med andra.

Den upprepande ängeln 138 är ett meddelande som ni manifesterar i ert materialförsörjning i överflöd, framför allt när det gäller er karriär och hur ni tjänar potential. Ni får stöd av universell energi och av de uppstigna mästarna. De hjälper er att ta emot leverans av överflöd, som ni har manifesteras genom era tankar, affirmationer och handlingar. Acceptera välsignelser i överflöd med tacksamhet, för att säkerställa ett fortsatt flöde av utbud.

Nummer 138 avser även nummer 3 (1 + 3 + 8 = 12, 1 + 2 = 3) ängel nummer 3 .

Ängel nummer 3

Antalet 3 bär vibrationerna av kommunikation och personligt uttryck, äventyr, inspiration och kreativitet, humor, optimism och glädje, spontanitet och entusiasm. Nummer 3 symboliserar också principen om ökning och tillväxt, expansion och överflöd på de mentala, känslomässiga, ekonomiska och andliga nivåer.

Nummer 3 är antalet manifestation och uppbär vibrationen av de uppstigna mästarna. De uppstigna mästarna hjälper er att fokusera på den gudomliga gnistan ni har inom er och hos andra. De hjälper till med att manifestera era önskningar. De hjälper dig att finna frid, klarhet och kärlek.

Ängel nummer 3 är en indikation på att era änglar försöker få er uppmärksamhet. Änglarna och de uppstigna mästarna vill att ni ska följa intuitionen och den inre visdomen, så att ni har möjligheten att vidta de lämpliga åtgärder, vid denna tid. Använd era kreativa färdigheter och förmågor att manifestera era önskningar och förbättra ert liv och andras. Änglarna uppmuntrar er att följa er livsväg och ert uppdrag med optimism och entusiasm.

När ängel nummer 3 visas upprepade gånger, antyder det att era böner och de positiva affirmationer har hörts och de håller på att bli besvarade av den universella energin. Era mål och önskningar kommer att manifesteras i ert liv, i gudomlig rätt och tid.

Lita på dina änglar och universum! (det gör jag)

Ängel nummer 3 uppmuntrar er att vara kommunikativ och social med andra och attde ska leva sina liv med glädje, optimism och spontanitet.

Joanne Sacred Scribes (2011-07-21) Psychic Medium, Numerologist, Angel Intuitive and Lightworker

Taggar:1, 138, 3, 8, ängla nummer, nummer, siffror, universum

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

karlzons-en-bra-borjan

karlzons-en-bra-borjan
karlzons-en-bra-borjan
karlzons-en-bra-borjan
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: