Poster taggade ‘fluor’

Fluor (fluorid) och för mycket fluor i kroppen skadar din hälsa. Du dömer själv.

Livsmedelsverket vill inte upplysa er om denna fara, då det finns bakomliggande faktorer. Jag vet att det finns oenigheter kring ämnet och många tycker detta är ren nonsens. Detta som jag vill dela med mig av är bara vad jag läst, och hur mycket sanning det finns i det är upp till var och en att sanna.

karlzons-en-bra-borjan

karlzons-en-bra-borjan
karlzons-en-bra-borjan
karlzons-en-bra-borjan
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: