Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Poster taggade ‘kundalini’

Budskapet från en uppstigen civilisation

hathors”Kärlekens och ljudets mästare från en uppstigen intergalaktisk civilisation. Som vi en gång hjälpte det forntida Egypten och Tibet, har vi nu återvänt för att hjälpa mänskligheten i dess nuvarande utveckling.” Den här boken presenterar en djup undervisning kring mänsklighetens situation av idag, samt vad vi har att förvänta oss framöver när vi nu definitivt går in i en tid av förhöjd frekvens och vibration. Denna frekvenshöjning kommer att ge återverkningar på allt liv på planeten och Hathors ger oss här en serie praktiska övningar  som vi kan dra nytta av för att underlätta frekvensskiftet. Enligt Hathors finns det en intim koppling mellan emotionella störningar eller blockeringar och fysiska sjukdomar. Genom att framför all nyttja oss av ljudet som instrument för att ”tona” kan vi lösa upp de emotionella blockeringar som satt sig i den fysiska kroppens olika organ. Vetenskapen o resonans är här ett mycket effektivt hjälpmedel.

 

‘Men framför allt betonar Hathors vikten av kärleksfull i nuet och som de säger:  ”De invigningar som lärjungar förr i tiden genomgick Mysterieskoler, får vi nu uppleva i vardagslivet. Det är ditt dagliga liv som ger dig alla de prövningar och möjligheter du behöver för att åstadkomma din egen uppstigning. För du skapar själv ditt framtida liv, ögonblick för ögonblick i nuet.”

Köp boken här av Tom Kanyon och Virginia Essene

Att jorda sig

Ka är ett energifält som i vårat språk skulle motsvaras av den ”praniska kroppen”. Prana som den beskrivs av yogis forntida traditioner är den grundläggande livskraften i syret men den är inte det som vi kallar syre. Prana förstärks i stora områden för vegetation och i stora områden av vattensamlingar i rörelse. Prana är själva livskraften och denna prana genomtränger såväl den fysiska kroppen som prana-kroppen som kallas ka. Ka är källa för den livskraft som rör sig genom den första nivån av det fysiska fältet, den fysiska kroppen. Ka kallas ibland också den andliga eller eteriska tvillingen eftersom den är en kopia av den fysiska kroppen och dess energifält men på ett subtilare energiplan. De av er som är bekanta med egyptisk alkemi känner till termen ”ka” som utgör den energitvilling som temporärt kan överleva den fysiska kroppen efter döden. Den är dock inte den odödliga själen.

Utan prana som rör sig genom den fysiska kroppen och förstärker ka kan man inte leva. Den utgör själva livskraften. Något som är grundläggande för hälsan, för existensen är att stabilisera det praniska flödet inom vår fysiska kropp. Vi har andra subtila kroppar, som kallas emotional – kausal – och astralkroppar. Men jag ska prata om ka.

Energins och/eller ljusets rörelse in i det praniska röret ner från hilmen eller upp från jorden. Detta praniska rör sträcker sig faktiskt ner i jorden. Beroende på hur utvecklat ditt medvetande är. Är det förbundet strax ovanför jordens yta, några centimeter under ytan, eller ända ner till själva jordkärnan (som min gör). Detta praniska rör sträcker sig också uppåt ovanför huvudet och kan nå upp några decimeter eller tusentals mil (vilket den gör hos mig) Återigen beroende på medvetande tillståndet hos varelsen ifråga. Om du för samman tummen med långfingret och bildar en cirkel får du den generella storleken på det praniska röret. Det sträcker sig från toppen av huvudet och rakt ner genom perineum.

Självbehärskningsövning 1

praniska-roretDel A

I den första övningen andas du in, upp genom det praniska röret som är förbundet med jorden. Du andas in, upp genom det praniska röret från jorden på det första andetaget och sedan slappnar du av och släpper efter med en suck. På det andra andetaget andas du sedan in uppifrån och ovanför huvudet, för ner den himmelska energin i kroppens praniska rör och därefter släpper du åter andetaget och suckar. Gör detta flera gånger tills du tydligt kan känna energiflödet i det praniska röret. Spela gärna någon avkopplande musik ifall du behöver hjälp att koppla av. Det är kraftfullt att göra detta ute i naturen!

 

KADel B

Nästa steg i denna självbehärskningsövning är att dra pranan in i det praniska röret och att därefter cirkulera den genom den fysiska kroppen.

Steg 1: Som tidigare, dra upp pranan från jorden och in i ditt praniska rör när du andas in. Håll andan ett ögonblick och andas sedan ut med en suck. fokusera din uppmärksamhet på det praniska röret.

Steg 2: Andas nu in och dra pranan ner från ovanför hjässan och in i det praniska röret. Håll andan ett ögonblick medan du fokuserar på det praniska röret. Andas ut och sucka medan du skiftar uppmärksamheten över till hela din fysiska kropp. Pranan kommer nu att flöda ut från det praniska röret och in i kroppen i enlighet med lagen för uppmärksamhet (energi följer tanken). Arbeta med detta tills du känner flödet från det praniska röret ut i den fysiska kroppen.

3-praniska

Del C

Steg 1: Flytta nu uppmärksamheten till hjärtchakrat i centrum av bröstet. Återkalla känslan av ovillkorlig kärlek och acceptans. Försäkra dig om att du verkligen känner detta tillstånd. Att blott tänka på det räcker inte.

Steg 2: Med uppmärksamheten i hjärtcentrum och med en känsla av ovillkorlig kärlek och acceptans, dra nu in prana upp från jorden och in i det praniska röret.
Håll andan en kort stund medan du fokuserar på det praniska röret och håller fast vid känslan av kärlek och acceptans. När du andas ut förflyttar du uppmärksamheten till den fysiska kroppen och tillåter den ”modifierande pranan” att röra sig ut från det praniska röret till hela kroppen. Om någon befinner sig i situationen att inte ha upplevt sann ovillkorlig kärlek respektive acceptans, vänta med del C tills vidare. Fortsätt arbeta med de första två delarna av övningen.

För att det ska fungera så måste man öva!

Taget från bloggen Isildos & Jag. Besök hennes hemsida för mer info! Hathors vill sprida sitt budskap och därför känner jag att texten är fri att användas, men vill självklart dela hennes hemsida då hon har en del andra intressanta inlägg också.

Betraktar ni den som ännu en idé eller ännu ett begrepp, så kommer den inte påverka KA. Det finns många mer steg, men dessa första steg kommer att sätta igång dig med uppbyggandet av din livskraft.

Klicka på bilden för förstoring!

Balansens pyramid. Representerar de fyra hörnen eller aspekter för stabilitet. Detta rör motsvarar i stora drag en kanal som yogis kallar “sushumna”. Sushumna är den kanal genom vilken kundalini-energin eller livskraften strömmar upp från basen av ryggraden genom kroppens olika energi-centra (chakra), till huvudcentret. De fyra elementen handlar om att bli medveten om våra biologiska rötter och vår förbindelse med andra livsformer på den här planeten.

Citat ur boken, sid 217-218:

Somliga människor tror att om de gör de ”rätta sakerna,” kommer deras liv att bli perfekta. De tror också att om något negativt sker, så har de misslyckats. Detta är inte som vi förstår det. Du måste inse att de situationer du stöter på i ditt liv är ”ythändelser,” vilket betyder att det sker på ytan av medvetenheten… Fördöm inte ditt öde. Acceptera det som sker, inte med resignation eller uppgivenhet, utan snarare som ett erkännande av vad som faktiskt sker, Utifrån detta ansvar eller denna acceptens av din situation kan du gå vidare och förändra de ting som det står i din makt att förändra.

Min syn under en meditation och vad det betyder?

Nu vet jag! 2 år av sökning fann jag inget, men idag vet jag svaret, för det kom till mig under en meditation.

kundaliniHermes , Iris, Kundalini, Caduceus

Enligt Edgar Cayce så var den Egyptiske ”guden” Thoth (Hermes) en inkarnation av Jesus själen under den förste faraon Ra-Ta ca 10 500 BC. Ra var den som lät bygga den stora pyramiden och Thoth den som designade den. Thoth var den vise magikernas magiker och den skriftlärde som skapade skriftspråket. Pyramiden användes för andliga invigningar. Thoth (Jesus själen) var även den första människan Adam i tidigare inkarnation, samt Zend som skapade Zorastrismen, den första monoteistiska religionen 8000 BC. Jesus själen har levt 10 inkarnationer på jorden hitintills enligt Cacye.

Caduceus (medicinsk symbol/healing) Jag vill alla ska må bra.

Och symbolen är även kopplad till Iris, som är i den grekiska mytologin regnbågens gudinna. Hon är med sina färger personifieringen av regnbågen och symbol för föreningen mellan Uranos och Gaia. Hon är en bevingad gudomlighet klädd i skir slöja och står i Zeus tjänst som budbärare, precis som Hermes, för att transportera meddelanden eller gudarnas befallningar.  Jag har alltid varit fascinerad av regnbågen och jordens alla vackra skapelser. Under en meditation fick ja mitt namn Iris. Först blev ja besviken och tänkte, vilket tråkigt namn och hade ingen aning om någonting. Men ju mer ja kollade upp detta, desto mer kände ja en sammankoppling med namnet och hur jag idag lever mitt liv med tankar och känslor som hon.

De sumeriska Annunaki (observatörer, gudar, änglar)

betyder ”de som kom från himlen till joden”, är de varelser som skapade människan för ca 200 000 år sedan genom genmanipulation. Annunaki hade sedan samlag eller konstbefruktade människor för att de skulle få mer av Annunakis DNA. Dessa människor hade lättare att få kosmiskt medvetande än andra. Då i Egypten och Sumeriska riket fick de status som ”gudar”, därav alla gudasagor och den stora mängden gudar. Läser man bibeln och andra berättelser med moderna glasögon som har vetskap om jetplan, helikoptrar, raketer mm så ser man att gamla myter och skrifter är rena rama science fiction berättelserna. Människorna som kom från himlen har blandat sig historien många gånger och gör det säkert fortfarande. De är en del av den gudomliga planen ”åter till himmelriket”

kundalini2Symbolen

Symbol för mig en djupare vision och som ofta anses symbolisera kundalini (staven) med två etheriska kanaler som cirkulerar runt kanalen (ormarna). Vingarna anses sedan ofta ha relation till hjärtat.

Första gången ja mediterade

upplevde jag en inre styrka/energi som började i rotchakrat, vandrade sakta uppför, stannade av på de olika chakran: naveln, hjärtat, halsen och huvudet. På varje station kände ja hur energin blev starkare och starkare som tillslut exploderade ut genom huvudet med en styrka av ljus och kraft. Jag förstod ingenting och visste inte va detta handlade om. Häftigt va det, som en orgasm fast tvärt om. Det är iaf efter dessa upplevelser ja får mina syner/visioner och kontakt med alla möjliga varelser.  Det sägs ta flera år att klara av kraften som händer i kroppen, men för mig verkar det som ja aldrig gjort något annat.

En person som upplever kundalini  kallas Jivanmukta och betraktas som frälst, det vill säga att det individuella självet, ”atman”, nu är förenat med världsjälen, ”brahman”. Om kundalini-kraften inte pressas uppåt kan den istället gå nedåt i form av sexuell energi (inga kommentarer om denna upplevelse *ler*). Jivanamukti dvs frihet från den onda cirkeln av födelse och återfödelse, det är ett begrepp i hinduisk filosofi, särskilt läran av filosofin, Advaita . Det yttersta målet för hinduismen är befrielse från cykler av återfödelse . Denna frigörelse är tekniskt kallas moksha . I alla skolor i hinduisk filosofi (utom Advaita) frigörelse är nödvändigtvis en händelse bortom upplevelsen av mänskliga varelser. Men Advaita skolan Shankara, förutser att människan redan är befriad och själen redan är fri – man måste bara inse (och acceptera) friheten. Själar som har haft denna insikt kallas jivanmuktas. I Am an Jivanamukta😉

Jivanmukti förklaras som: ”väckt i detta livet” eller ”befriad individ”. Jiva betyder individ, varelse eller själ och mukti betyder ungefär väckt eller befriad på sanskrit. Uttrycket används som beteckning på någon som nått ”upplysning” eller ”blivit väckt i detta livet”.


 

Källa

karlzons-en-bra-borjan
karlzons-en-bra-borjan
karlzons-en-bra-borjan
karlzons-en-bra-borjan
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: