Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Poster taggade ‘tallkottkörteln’

Artikel uppdaterad: 2018-08-15

Fluor (som är samma sak som fluorid) och för mkt fluor i kroppen skadar din hälsa och den ena följdsjukdomen blir efter den andra.

Livsmedelsverket vill inte upplysa er om denna fara, då det finns bakomliggande faktorer. Ja vet om att det finns skeptiker och oupplysta individer, samt många som tycker detta är ren dynga, men detta är bara vad ja läst och hur mycket sanning i allt kan ja inte garantera.

Om bara en bråkdel av uppgifterna är sanna så är det mycket anmärkningsvärt. Det är värt att läsa igenom ämnet och ta sig en allvarlig funderare. Döm själv. Jag bara upplyser er och tagit till mig den fakta jag läst av de 100 tals skribenter som sågar fluor  helt och hållet till att använda annat!

Jag själv känner mig osäker av all info jag har gått igenom och jag väljer iaf att köpa fluorfri tandkräm och bubbelvatten har ja knappt druckit, då jag får ont i magen, så den är redan utesluten. För andra tänker jag så här att: ” Ni väljer givet hur ni vill göra med fluor, men ni behöver väl inte dricka ämnet mer än det som tyvärr finns i våra kranvatten…” Bara en tanke!

Fluorering är det största fallet av vetenskapligt bedrägeri i detta århundrade, om inte i alla tider.

//Robert Carton, läkare och toxikolog

Poison-Sign2Sedan vi fick våra första tänder har vi matats av information från tandvården hur viktigt fluor  är för vår tandhälsa. Vi borstar våra tänder med fluor, vi sköljer våra tänder med fluor och vi köper till och med tuggummi som innehåller denna kemikalie (F den 13:e vanligaste grundämnet på jordskorpan). I skolan får vi besök av fluortanten som med sin fluorlösning lovar starka och friska tänder. Fluor finns naturligt i vårt vatten, men på många håll i världen tillsätter man extra fluor i dricksvattnet för ökad tandhälsa.

Karies kommer framförallt från raffinerade kolhydrater.

Livsmedelsverket 2004, sänktes gränsvärdet för fluorid i Sverige till 1,5 mg/l. Vad jag vet finns det ingen kommun i Sverige som Jönköpings dricksvatten kommer så klart från Vättern och innehåller normalt 0,10-0,14 mg/l. Många vattenverk tvingades då vidta åtgärder för att sänka halten fluorid i dricksvattnet för flera studier som utgått från halva gränsvärdet visar att halten kan orsaka bland annat cancer.

Fluor är ett neurotoxin (nervgift) som är giftigare än bly och i det närmsta lika skadligt som arsenik i koncentrationer runt 1 ppm. Under 1900-talets första hälft var natriumfluorid (som är den korrekta benämningen av det fluor som används idag) ett avfall som blev över vid de stora aluminiumgjuterierna i framförallt USA. Avfallet var ett stort problem och man lyckades inte hitta något användningsområde utan det förblev en restprodukt. Kostnaden för att eliminera kemikalien var hög och det blev inte bättre av att många industrier tvingades betala skadestånd till boskapsägare och jordbrukare på grund av den skada som toxinen orsakade.

För att göra en lång historia extremt kort så blev det möjligt, med hjälp av en hel del marknadsföring och tvivelaktiga studier, att utan motstånd tillsätta avfallet i dricksvattnet. Huvudargumentet känner vi väl till idag, att natriumfluoriden skulle motverka karies. De flesta av oss vet dock att karies framförallt kommer från raffinerade kolhydrater och det är knappast något som fluor kommer att råda bot på.

”Enligt Ellison skyddar inte fluor mot karies utan kan tvärtom främja dess uppkomst och han hänvisar till att även det amerikanska institutet för hälsoskydd, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ska ha erkänt att det inte finns några vetenskapliga bevis för att fluor skulle skydda mot hål i tänderna.”

            //Shane Ellison, Amerikansk kemist

En hel del studier publicerades under kommande år som protest, men resultatet ledde allt som oftast till att forskare fick sparken och indragna forskningsbidrag som följd. Med stora industriintressen i ryggen var det förhållandevis enkelt och dumförklara dessa typer av påståenden. Tandvården som vid denna tid blivit ett helt fristående skrå tog emot den fantastiska kemiklien med öppna armar och enda fram tills idag finns det inte en enda studie som pekar på att natriumfluorid skulle vara bra för tandhälsan eller någon annan form av hälsa för den delen.

fluorBara en jämförelse foto och text av Linda Lindblad

”Fluortabletter som man kan köpa på Apoteket (vilket jag hoppas ingen gör) innehåller 0.25-0.75mg fluor. Ramlösa innehåller hela 2.7mg per liter.

Du avgör själv om du tycker det känns lämpligt men nu vet du hur det ligger till iaf. Dessutom är kolsyrat vatten surt för kroppen, vilket bara det är en anledning god nog att välja bort det.”

Fluor har aldrig testats för säkerhet innan godkännande i varken tandkräm, munsköljmedel eller andra livsmedel.

Däremot finns det en storm mängd forskning som talar om dess skadlighet. Man behöver inte söka länge för att hitta dessa studier och jag kan lova att det varken är Coca-Cola eller Marabou som ligger bakom dem. Under årens lopp har man dock hittat en hel del andra användningsområden där natriumfluorid kommer till god hjälp.

Adolf Hitler tillsatte giftet i dricksvattnet i koncentrationslägrena efter att funnit att ämnet gjorde människorna emotionellt förlamade. Natriumfluorid används tillsammans med cyanid och arsenik i råttgift. Ämnet är den huvudsakliga beståndsdelen i nervgasen Sarin. Man använder även toxinen i bekämpningsmedel och i våldtäcktsdrogen Rohypnol.

Fluorförgiftning kan ge diffusa symtom: förvirring, irritation, glömska…

Citerar ett inlägg:Fluorförgiftning faktisk inte innebär döden på något sätt, utan har mycket diffusa symptom, såsom förvirring, irritation, glömska osv, inte många hade gjort kopplingen, själv upptäckte jag det när en läkare utomlands föreslog att jag skulle kolla om jag hade fluorförgiftning då jag hade problem med sköldkörteln.. Hennes första fråga var om jag använde en sliten teflonpanna (telonär preparerad med fluor), och det gjorde jag mycket riktigt, när jag sedan berättade att jag hade ätit fluortabletter så tittade hon på mig helt förskräckt…Blev erbjuden ett test där det visade sig att jag hade både höga fluor och kvicksilver-värden. Väl hemma i Sverige så visste läkaren inte att det fanns ett samband, och när jag ville ha ett nytt test, så visade det sig att det inte går att testa dessa värden ALLS,alltså inget sjukhus i hela Sverige gör dessa tester! En person som blir tex kvicksilverförgiftad kan alltså inte kolla sina värden någonstans, inom hela svenska sjukvården! Grejen är ju inte att folk är omedvetna, det som jag tror att det är lättare att manipulera i Sverige är just folkets extrema tilltro till massa olika institutioner som inte blir granskade någonsin, samt en extremt svårmotiverad tilltro till läkare och läkarvården.. På något sätt så tror man att alla som är tillsatta gör sitt jobb väl – känner en nyutexaminerad tandläkare som inte ens fick lära sig hur man tar bort amalgamet på ett säkert sätt..Han påstår tom att det är helt ofarligt…

Studier har visat att barn som utsätts för höga halter av fluor har lägre IQ. Andra studier på natriumfluorid visar följande biverkningar:

 • Skador i hjärnan på råttor som påminner om Alzheimers och demenssjukdom.
 • Olika former av cancer skelettcancer är vanligast.
 • Förändringar i benstommens hållfastighet då natriumfluorid lagras i skelettet med höftfrakturer som följd.
 • Fosterskador och dödsfall hos spädbarn.
 • Försämring av immunförsvaret.
 • Orsakar Artros.
 • Negativ strukturell förändring av tänderna hos barn.
 • Hämmar produktionen av viktiga enzymer i matspjälkningen.
 • Undertrycker sköldkörtelns funktion.

Dessutom har de senaste årens storskaliga studier visat att natriumfluorid inte har några positiva effekter på tandhälsan överhuvudtaget. Tvärtom har forskning visat att ämnet ökar förekomsten av karies. Ämnet kan till och med ge upphov till att emaljen ruttnar. Flera forskare har medgett att det inte finns någon korrekt genomförd forskning som bevisar natriumfluoridens skyddande effekt. Efter att fluor har visat sig orsaka akut förgiftning måste numera tandkrämstuber i USA märkas med en varningssymbol för gift.

Tro inte på något bara för att du har hört det. Tro inte på något bara för att någon sagt det och många upprepat det, eller bara för att dina lärare och de som är äldre än du säger det. Men när du själv iakttagit och analyserat, när du finner att allt stämmer med vad ditt eget förnuft säger – då ska du acceptera det och leva därefter”.

//Buddha 563-483 f. Kr.

Fluor stör melatoninproduktionen så man kan få sömnrubbningar samt att det försvårar den andliga utvecklingen och är ett nervgift som först och främst påverkar vår Tallkottkörtel.

Fluor lagras i tallkottkörteln och försämrar dess funktion i och med den förkalkning som uppstår. Tallkottkörteln har liknats med vårt kroppsliga själscentra och det är ifrån denna lilla körtel som våra tankar till stor del skapas. Fluor gör alltså inte bara att sköldkörteln hamnar i obalans, utan även att vår sömn och våra tankar störs.

Vår tallkottkörtel är en liten endokrin körtel som är belägen mellan hjärnans två hemisfärer. Körteln kallas ibland för det tredje ögat, p.g.a. dess likhet med den mänskliga näthinnan. Den är lika stor som ett riskorn (5-8 mm) men är otroligt viktig för din hälsa och sömn. I tallkottkörteln producerar nämligen melatonin, som gör dig sömnig och som även är kroppens starkaste antioxidant.

Melatonin är således inte bara nödvändigt för att erhålla en ordentlig sömn utan för dess påverkan och reglering av puberteten och dess fantastiska förmåga att bekämpa skadliga fria radikaler. Med låga halter melatonin sätter puberteten inte igång som den ska, vilket är en av anledningarna till att ungdomar i puberteten sover mer än vuxna människor.

Vid försämrad tillverkning av melatonin och/eller en stressad tallkottkörtel, minskar vår förmåga att sova bra, samtidigt som vi ökar sjukdomsrisker och kortisolfrisättning (stresshormon som minskar östrogen i blodet, ökar insulinfrisättning m.m.).

University of Surrey i England, 1997: den mjuka vävnaden i en vuxen människas tallkottkörteln innehåller mer fluor än någon annan mjuk vävnad i den mänskliga kroppen. Faktum är att nivåerna av flour som återfanns i tallkottkörteln var tillräckliga höga för att hämma våra livsnödvändiga enzymer.

När våra livsnödvändiga enzymer skadas, kan det leda till nedbrytning av kollagen, eksem, vävnadsskador i huden, rynkor, genetiska skador och försämrat eller överaktivt immunsystem. Det kan också orsaka problem med matsmältningssystemet. andningsorganen, blodcirkulationen och med njurfunktionen.

Under kriget användes fluor just för att göra krigsfångar medgörliga då de fick sömnbrist, sen är det ett ämne som absolut inte ska ut i vårt avlopp.

”Tron på fluorets välsignelsebringande egenskaper är enligt min mening en av de större medicinska förvillelserna i vår tid.”

//Medicine professor Olov Lindahl (ur tidningen 2000-talets vetenskap. Tidningen som talar, när andra tiger.)

Det finns idag en rad observationer som visar att kariesfrekvensen ibland är hälften så stor i fluorfattiga områden som i fluorrika. Orsaken till detta kan då vara att karies har så många orsaker, t ex intag av mineraler och spårelement, matvanor, speciellt sockertillförsel, munhygien och arv. Under de senaste 20 åren har kariesfrekvensen minskat med cirka 50% både i fluoriderade och icke fluoriderade områden, vilket alltså visar att en gynnsam utveckling är på väg oberoende av fluor.
Man frågar sig då hur en hel tandläkarkår – liksom delvis läkarkåren som ej protesterat – har kunnat låta sig luras så grundligt under snart 40 år. Fyra orsaker härtill är tänkbara:

 1. Fluor kan ge hårdare emalj även om den på sikt blir sämre. Man kan ha observerat detta i god tro.
 2. På grundval av felaktiga observationer har tandläkare funnit att fluor ger mindre karies och trott på sina observationer.
 3. Indoktrineringen om fluorets förträfflighet har varit så stark att de tandläkare som forskat har ”lurat” sig själva till resultat som stämmer med deras förutfattade mening.
 4. Kommersiell a intressen har velat få fluor ”nyttigförklarat”, satsat stora pengar på detta och lyckats lura hela tandläkarkåren.

Läs hela inlägget av professor Olov Lindahl

Tips på bra tandkrämer och munhygien

 • Coop har ett okej tandkräm utan fluor.
 • Bodystore: Santé tandkräm, utan fluor
 • Bodystore: Urtekram tandkräm Aloe vera, utan fluor.
 • Bodystore: Kingfisher utan fluor med mintsmak
 • Jordklok: Sarakan med naturlig smak av salvadora persica, utan flour (har köpt dessa produkter).
 • Oilpulling ett bra sett att hålla din munhygien ren!

1 msk olja: oliv, kokos el sesam.

Skölj munnen kring tänder, tandkött och tunga i 10-20 min. Gå och gör ngt under tiden. Spotta ut då oljan blir trögflytande och vit. Spotta ut oljan i skräpkorgen så avloppet inte stockar.

 • Kolla noga på etiketten/innehållet när du köper ditt dricksvatten. Helst bör du undvika helt, men Loka är ett bättre alternativ för bättre val av bubbel vatten.

THE FLUORIDE DECEPTION: AN INTERVIEW WITH CHRISTOPHER BRYSON
An interview with award-winning journalist, Christopher Bryson, about his groundbreaking book The Fluoride Deception.

Läs ytterligare granskningar

Källa

karlzons-en-bra-borjan
karlzons-en-bra-borjan
karlzons-en-bra-borjan
karlzons-en-bra-borjan
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: