Lagen om en/The Law of one, by RA

Lagen om en

Boken kommer snart att bli översatt på svenska och kommer vara fri att läsa online på deras hemsida.

Är en bok som kanaliserades av Carla Rueckert, Don Elkins och Jim McCarty mellan 1981 och 1984.

Carla Rueckert var kanalen, Don Elkins ställde frågorna och Jim McCarty hade hand om inspelningen och stötte Carla under sessionerna. De hade förberett sig andligen i flera år för detta arbete, innan Ra kom genom den öppna porten.

Arbetet är dedicerad till Carla Rueckert vars glädje bestod i tjänsten av att låta Ras ord att komma till mänskligheten, trots det nästan dödliga utgången och svårigheter som den fysiska kroppen ådrog sig. Ra’s ord som kom år 1981, är utan tvekan den ultimata källa för korrekt ET information som har uppstått i modern historia. Boken är en studieguide som ger en översikt över de viktigaste fördjupningar, begrepp och metoder som gäller för ”Lagen om En”, främst genom utdrag. Låt oss säga så här – det är det enda arbete som har försökt att sammanfatta Ra’s världsbild i en en strömlinjeformad form. Den är ovärderlig för alla sökare efter sanning, visdom och medkänsla.

Det finns ett index för studiehandledningen (nedan), detta för att underlätta förståelsen och att kunna skanna igenom innehållet och för att lättare uppskatta omfattningen av det material som finns i de ursprungliga böckerna ”Law of One Study Guide”.

Här är länken till boken: http://www.lawofone.info/

David Wilcock’s Law of One Study Guide fokuserar på det grundläggande materialet och tydliggör språket som används av Ra (som är av ett gammalt engelskt bruk som ibland kan misstolkas och är svår att läsa och förstå). I anteckningarna finns länkar tillbaka till ursprungstexten (B #, S #,##) Book Number, Session nummer och sidnummer.

I det ursprungliga arbetet är det sociala komplexet, RA, begränsad till att svara på vissa frågor och det förklaras tydligt i David Wilcock’s studiehandbok. Det finns en gratis studieguide av David Wilcock tillgänglig på länkarna ovan som ansluter till hans hemsida.

Vem är RA?

”Vi tillhör de som är från ”Lagen om En”, vi är en enhet. I vår vibration är polerna harmoniserade, paradoxer har fått en lösning. Vi är ett! Vi har gått på er planet och sett ansiktena på ert folk. ” RA beskriver sig själva som ”En grupp med helt integrerade själar” eller som ett ”socialt minnes Komplex” som inte har någon separation och betraktar sig själva som ett individualiserat del av medvetandet.

The Law of One, RA materialet, berättar om innersta väsen i vårt universum och om vår pågående utveckling. Mycket av informationen i detta arbete som kanaliserats har nu blivit vetenskapligt bekräftad. Det förklaras hur mer utvecklade varelser interagerar genom att följa de Universella Lagarna som beskrivs av RA. Detta kommer att vara vår erfarenhet när vi går in 4e densiteten och därefter.

RA anger att de inte har någon erfarenhet eller information utanför deras egen nivå av utveckling och förklarar även att det skulle vara helt utanför vår nuvarande intellegenta kapacit/förmåga att förstå.

Under sessionerna var Carla Rueckerts liv hotat av psykiska attacker från en negativ enhet från 6e densiteten. Hon fortsatte dock sessionerna under noggrann övervakning. Allt detta är dokumenterat. Carla och Jim lever och mår bra idag och fortsätter sitt arbete. Dr Don Elkins avled dock oväntat under tragiska och misstänksamma omständigheter.

RA materialet omfattar många ämnen i detalj. Den talar om syftet med vår 3e densistet. Att dualitet ger förutsättningar för vår andliga tillväxt. RA varnar också att genom den felaktiga utformningen av frågor och beroende på om frågorna har en positiv eller negativ klang, måste de besvaras av rätt energi. Vilket innebär om en dålig fråga besvaras av en negativ enhet, skulle denna enhet maskeras som positiv i ett försök att misskreditera den gruppen genom att ge felaktiga uppgifter … oftast kan det ske i form av spådomar om undergång vilka skulle misslyckas att gå i uppfyllelse. Modern kanalisering har många exempel på detta. Kanalen kan också äventyras av hans/ hennes ego och tankemönster.”

Texten ovan är skrivet av Noeline Clayfield.

Jag har försökt mitt bästa med att översätta hennes text till svenska, men här är källan: http://ascensioncorner.wordpress.com/2009/12/17/1158/ om du vill läsa originalet.

 

Taggar:Lagen om en, ra, The Law of one

Spåra från din sida.

karlzons-en-bra-borjan

karlzons-en-bra-borjan
karlzons-en-bra-borjan
karlzons-en-bra-borjan
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: