Mitt i nätterna väcks jag av okända ord

Paradigm och perception. Vad vill det säga mig?

Natten den 19 december, klockan 03:00 vaknade jag upp av ett ryck med ett ord i huvudet.

Jag säger högt för mig själv: “Paradigm?” Med ordet ser jag hundratals tecken/mönster som svävar förbi med hög hastighet av grön energi/massa. Jag uppfattar inte tecknen, men ser en viss liknelse med de sumeriska tecknen, fast ändå inte, tecknen var mer böjda, svårt att förklara då ja inte vet vad jag ska jämföra med?

Jag har i alla fall aldrig hört ordet förut och jag blev tvungen att googla fram om ordet ens existerade? Det gjorde det, så klart! Det är inte första gången som jag vaknar till av ett ryck med ord och information i mitt huvud? Sist var det: “Perception?”. Även det ordet var för mig då, okänt.

Paradigm

Synonymer till paradigm: världsbild, tankesystem, synsätt, tankemönster, mönster, böjningsmönster.

(Wikipedia) Ordet paradigm framkommer från Thomas Samuel Kuhn. Han var professor, vetenskapsteoretiker och författare till många verk inom idé- och lärdomshistoria.

Kuhn avlade doktorsexamen i fysik vid Harvard University 1949 och undervisade sedan i vetenskapshistoria vid detta universitet mellan 1948 och 1956.

Mest känd är Kuhn för sin bok “De vetenskapliga revolutionernas struktur”, i vilken han lägger fram idén att vetenskapen genomgår en stegvis utveckling där en fas utgörs av vetenskapsteoretiska revolutioner, av Kuhn kallade paradigmskiften (Förändring i paradigmen), en idé som liknar Gaston Bachelards teori om epistemologisk brytning (En utgångspunkt för hans filosofi är att dialektiskt ställa vetenskapen och poesin som motpoler, varmed han visar att vetenskapen skapar konstruktioner, och inte utgår från det empiriskt givna.), men utvecklades parallellt. Mot dessa revolutioner står den så kallade normalvetenskapen, som betecknar den fas när inga större förändringar sker, då vetenskapen håller sig inom paradigmet.

Enligt Kuhn avgör ett paradigm bland annat:

 • vilka frågor som skall ställas och inte ställas
 • vilka svar som är relevanta (vilka resultat som kan förväntas)
 • hur experiment skall utföras

Begreppet används mångtydigt, även av Kuhn själv. Margaret Masterman menade sig vid en analys av Kuhns verk, “De vetenskapliga revolutionernas struktur”, 1962 ha kunnat fastställa inte mindre än 21 olika betydelser i vilka Kuhn använt ordet paradigm. Dock fastställde Kuhn senare, i artikeln, “Second thoughts on paradigms” i skriften Essential tension (1977), två grundbetydelser av paradigm – den smala betydelsen och den breda betydelsen.

Enligt den smala betydelsen är ett paradigm de gemensamma övningar som studenter måste genomgå i sin utbildning för att till exempel bli doktor i ett ämne. Enligt den breda betydelsen är ett paradigm den kunskap som forskarna i en forskningsdisciplin räknar som fakta. Kuhn menade att det är den smala betydelsen som är den viktigaste, men ordet paradigm betecknar idag oftast den breda betydelsen.

Central i Kuhns begreppsvärld är även hans teori om inkommensurabilitet (Ojämförbarhet av tankemönster). Enligt Kuhn påverkas perceptionen av paradigmet, och vad som motsäger paradigmets giltighet märks därför inte av vetenskapsmännen; en observation kan således aldrig vara objektiv, opartisk eller utan förutfattade meningar. Var och en i sitt paradigm är låst i sitt tankemönster och dess värderingar.

Perception

Synonymer till perception: varseblivning, förnimmelse; uppfattningsförmåga.

(Wikipedia) Perception är den samling processer i hjärnan som tolkar information från sinnena som föremål, händelser, skrivna och talade ord, tankar och känslor. Perception kan leda till upplevelser i medvetandet. En mängd medvetna och omedvetna processer är involverade i att förvandla sinnesintryck till meningsfull information. Vissa processer arbetar nedifrån-upp genom att sortera ut mönster i den detaljrika information som våra sinnen levererar, medan andra processer arbetar uppifrån-ned och passar in inkommande information i förväntade mönster. Sådana omedvetna processer som är helt nödvändiga för att vi bland annat ska kunna orientera oss i vår omgivning, känna igen ansikten och bedöma avstånd kan ibland göra sig påminda i form av olika typer av synvillor.

Mina sluttankar

Om jag nu ska försöka tolka och sammanväva paradigm och perception, blir min första tanke/känsla att vi går in i ett ny övergång/era/utveckling. Vi går upp i level, som mina barn uttrycker det. Men denna övergång är inte okänd för mig. Så varför kommer orden till mig så tydligt mitt i nätterna och väcker mig? Vad är så viktigt att jag ska förstå eller tala om för världen, undrar jag?

Taggar:böjningsmönster, mönster, paradigm, perception, synsätt, tankemönster, tankesystem, Thomas Samuel Kuhn, världsbild

Spåra från din sida.

Kommentarer (3)

 • Christer Nylander

  |

  Hej Linda,

  Kom just in på din hemsida av någon orsak och läste om ”trumhealing meditation måndagen den 29 sep, 2014”. Intressant! Fick inte ihop pilarnas riktning på bilden men..
  Läste sedan din dröm om paradigm och som du sa är du medveten om det som händer. Kanske mitt bidrag i detta sammanhang kan vara en bok jag nyligen skrivit ”Why and how to upgrade human collective wisdom” som kan laddas ner fritt på https://www.academia.edu/19414038/Why_and_How_to_Upgrade_Human_Collective_Wisdom_dec_2015

  Läste också om mat (viktigt för mig), siffror som ständigt återkommer (gäller mig 1,2 och speciellt 7,9, född 7/9).

  Därefter läste jag om dig själv och dina upplevelser. Mycket gemensamt men inga ”utanförupplevelser” och ingen huvudvärk. Tror att jag har bestämt att jag inte behöver det. Några litterära verk som jag uppskattar är Perspectives med Paul Brunton, Martinus – Livets bok och Urantia.

  Skulle uppskatta någon sorts kontakt med personer i samma situation (vandrare).

  Kram/Christer

  Reply

  • KarlZon

   |

   Hej Christer, Va kul du hittade hit. Pilarna förklarar bara att de går runt, oändligt. Ska kolla in din bok, spännande och ska även kolla in P. Brunton 🙂 Det är kul att ha kontakt med fler som är och tänker som oss *ler* Så jag håller gärna kontakten 😉 Mvh Linda

   Reply

 • Christer Nylander

  |

  Tack Linda

  Reply

Lämna en kommentar

karlzons-en-bra-borjan

karlzons-en-bra-borjan
karlzons-en-bra-borjan
karlzons-en-bra-borjan
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: