Själens resa innan återfödelsen

Själens resa, återfödelser och karma

Jag går nu igenom en fas på åttonde trappsteget av tretton, där jag ska förstå hur själen går hand med återfödelser. Inom mig känner jag mig oroad, upprördhet och smått panikslagen där jag just nu flyr lite från verkligheten med en obegriplig, men samtidigt en road stämning av beskådning.

Vi befinner oss nu i augusti månad och det är högtrafik inom mig då oktober månad snart är här och då ska säcken knytas och det är dags för nya insikter. Men min tanke och fråga nu är om du någonsin har funderat på själens resa innan den valde stiga ner och bli en mänsklig varelse med kött, blod och tankar?

Om jag utgår ifrån min egen resa via meditation om tidigare livs upplevelser och min födelse till detta plan – jämför jag dessa upplevelser med olika tolkningar av böcker som gett mig ett större perspektiv om livet bortom och livet här.

Den finaste sagan jag vet om själens resa berättas och illustreras av Radha Soami Satsang Beas (RSSB). RSSB är en filosofisk organisation som baseras av alla religioners andliga läror, tillägnad med en process av inre utveckling under ledning av en andlig lärare. Boken är dock en barnbok men har otroligt vackra bilder för att lättare förstå. Att utgå ifrån just denna bok stämmer så mycket bra överens med mitt egna liv som barn vem jag faktiskt är, vem vi många är. Ni som läst min bok: Lost in space – Sanningen finns inom dig, förstår dessa ord och jag kan nog säga att detta inlägg är en uppdaterad version från boken. Kanske det blir en del två?

Jag har kortat ner och dragit ut vissa fraser. Vad gäller benämningen Lord som boken berättar, i citatet nedan, vill jag förklara hur jag tänker om det Hela. Gud finns inte om man inte vill kalla universum för Gud. Gud är ingen person, han är Alltet/Ljuset/Källan/Kärnan eller vad ni nu vill kalla Det för? Den sanna guden är Du själv och den eviga kunskap du alltid besitter på, i alla dina liv. När vi talar sanningen är sanningen Du…Så nu kör vi!

Vill ni läsa hela boken får ni besöka deras hemsida  (Boken kan läsas online, gratis eller ladda hem den på pdf).

Citat: The journey of the soul:

“But there were a very few of the little souls that did not want to go at all. They wanted to stay home with their Lord. But He told even these to go and enjoy…

Then He put a mark on each one of the souls that wanted to stay with Him, and promised them that one day He would send for them and have them brought back to their Real Home with Him….

When the Lord wants one of his souls to come back Home, He makes that person feel lonely deep inside, like something is missing. This is the Great Lord’s special way of reminding the soul that it’s Real Home is not in this world…

The Journey of the Soul

Källa: https://www.rssb.org/

The reason the human body is so special is that it is the only body costume in which a soul can leave God’s play forever and return Home again. God has placed an invisible secret door in every human being! This secret door opens onto a hidden path that leads the soul back through the many magical lands to the resplendent Ocean of God…

…He sends his own Great Power, Mercy and Love down into our world to find the marked souls and bring them back Home…

When a person really wants to return to the Great, the Master teaches him how to do so. He touches that soul with his Own Soul…

He shows that person how to close his eye, sit very still, and lovingly remember the Great Lord. This make him forget all about his part in life for a while…

His mind becomes so peaceful and quiet that he is able to hear the wondrous waves of Sounds and see the shining Light of stream…

One day the secret door opens, revealing the hidden path, within. Thrilled, the soul steps across the threshold, into the starry sky of an amazing new world…

The hidden path leads the Master and the soul through many marvelous and magical lands, until at last, they round the final bend…”

Det är lite läskigt men samtidigt en befrielse då vi har lärt oss leva i en dold värld med nya läror och allt utanför det materiella är hush, hush för många. Men jag valde att se i tysthet och fångade upp min livsplan när tiden var mogen till att inspirera och vägleda…

Tankar och handlingar genomförda under andra livstider kan få sin karmiska verkan i ditt nuvarande liv

Innan nedstigningen sker, skådar själen från andra sidan olika livshändelser som kan bli själens avgörande med den nya tidens återfödelsen på jorden i en ny människokropp. Även människor som gjort förfärliga saker bemöts med godhet utan att fördömas. Deras jordliga handlingar bedöms istället som lärdomar för att ta till sig utvecklingen till att bli bättre varelser. Utvecklingen sker på olika val själen väljer och vägen till ett upphöjt sinne innebär många återfödelser tills själen helt och fullt förstått vilka oerhörda konsekvenser deras handlingar fått. De måste återfödas det antal gånger som krävs för att deras utveckling ska nå den punkt då de slutligen kan återvända Hem.

Uppifrån skådar b.la. själen sina blivande föräldrar och släktled för att förena sig genom att skåda föräldrarna som det perfekta paret och när kraften är mogen till att födas, var som helst. Vill själen att den blivande människan ska få den fulländade kroppen med största möjliga tillgänglighet till kombinationer av medveten tillväxt som potentiellt kan utvecklas. När själen väl är förenad med kroppen och är i stånd att gå och tala vill människan få det intellekt som inte glömmer sina tidigare liv och bli i stånd att nå mästerskap endast genom att höra, begrunda och se; på vilken plats den än föds.

Tiden gör inget hinder här

När du i ditt nuvarande liv börjar aktiveras, när du känner att du instinktivt vill utveckla din identitet kommer det att bli väldigt intensivt. Ni valde avsiktligt innan ni trädde ner på jordplanet att det inte skulle bli en lätt resa, då genom erfarenheter lär vi av våra handlingar. Med denna utvecklingsfas kan många runt omkring uppfatta dig som stötande då de själva inte befinner sig på samma plan i livet. Så därför är det viktigt att visa lämplig aktning, så att alla de som beskådar din förändring kan följas av strömmen på avstånd till så småningom att de själva kan väcka ett eget intresse. Med din egna utveckling med nya förmågor kommer du automatiskt att veta en mängd saker. När du väl upptäckt livet kommer den aldrig att bli densamma. Var och en av oss bestämde att återfödas med ett bestämt uppdrag – en karta över när, var och hur vi ska agera på bästa sätt.

Din livsplan går mot förhöjt medvetande

Den medvetna människan lär hur hon kan följa sin inre plan vilket blir följden till ett upphöjt medvetande, vilket gör våra kroppar levande. När hon väl lär sig detta kommer livet att bli ganska så ansträngningslöst och hon kan bli en förmedlare alltså en vägvisare med fokus på att leverera vilja. Det är också tecknet på att vi går över gränsen mellan detta liv och den värld som vi kom ifrån och som vi går till efter döden. När individer går igenom förändringarna och tolkar upplevelser, kan processen bli svår. Får de vända sig till någon som kan assistera dem, någon som redan har gått igenom det, men om vi någonsin tvivlar på vår väg eller förlorar processen ur sikte måste vi komma ihåg vad vi utvecklas mot, vad hela livsprocessen handlar om. Vi är vägvisarna. När den medvetna människan vet om att hon klarar av förändringarna kan vi redan den vägen och enkelt för oss visa den med vår förpliktelse, beslutsamhet och viljekraft. Lär att styra och använd kraften och bli ett med den.

Vi är här för att nå himlen från jorden. Buddhas Nirvana…

“Således erinrar han sig sina tidiga födelsers olika utseenden och former. Detta är det första stadiet i hans kunskap; hans okunnighet [om sina tidigare födelser] har framträtt: mörker har skingrats och ljuset har anlänt, och detta nås av den som lever i meditation och ögonblickligen kuvar sina lidelser.” – Buddha (Lonaphala Vagga, Anguttara Nikaya.)

Den tibetanska dödsboken – Bardo Thödel – En lärobok om livet efter döden av den tibetanska buddhismens troende. Den läses, läres och reciteras, när döden når en människa. Men den användes i precis lika hög grad också som vägledning för de levande; den belyser de stora frågorna om livet och döden och återfödelse, på det sätt som lama Angarika Govinda visar i sitt förord. Med sina målande skildringar av dödsvärldens gudar och hjälpare, domen över den döde och denne pinor, rädsla och flykt, är boken till formen exoterisk, rentav folklig, men boken alltsammans ligger en esoterisk vishet, förmedlad genom århundradens, ja århundradens tantriska tradition”

Återfödelseläran, Buddha:

“Om han önskar bli i stånd att återkalla i minnet sina tillfälliga tillstånd i tider som gått, som en födsel, två födsel, tre födelser, fyra, fem, tio, tjugo, trettio, fyrtio, femtio, hundra, tusen eller hundratusen födelser, sina födelser i mången eon av förstörelse, i mången eon av förnyelse, i mången eon av både förstörelse och förnyelse [så att han kan säga]: ‘På den platsen var mitt namn detta, min familj denna, min kast denna, mitt levebröd detta, mina erfarenheter av njutning och smärta dessa, och gränsen för mitt liv sålunda; och när jag gick vidare därifrån tog jag form på nytt liv på denna plats andra plats, där mitt namn var det och det, min familj denna, mina kast denna, mitt levebröd detta, mina erfarenheter av njutning och smärta dessa, och min lott i livet sådan; och därifrån föddes jag hit – sålunda kan jag återkalla i minnet mina tidigare tillfälliga tillvarotillstånd i framfarna tider” – så kan detta mål nås i detta tillstånd av självkoncentration, om sinnet inriktas på uppnåendet av detta mål. Om han eftertraktar att med ren och himmelsk syn, som övergår människornas, se väsendena när de går från ett tillvarotillstånd och tar form i ett annat – väsenden som är låga eller ädla, vackra eller illa lottade, lyckliga eller eländiga, allt efter den karma de ärver – så kan detta mål nås i samma tillstånd av självkoncentration, om sinnet inriktas på uppnåendet av detta mål.”

Genom mina egna tidigare liv som soldat där jag förde många livsöden in till ofrivillig död och orsakat sorg bland tusentals levande anhöriga, föräldrar, bröder och systrar, nära som kära. Kan jag nu i detta liv förstå deras stora sorg genom vad jag själv har förlorat och haft sorg med mina få år som jag levat. Det började redan som trettonåring med en bilolycka. Senare en ny bilolycka med följder av cancer – den ena efter den andra och andra förfärliga sjukdomar. Ja, det löper ännu på.

Min kollega sade något i stil med: “Linda jag lider verkligen med dig! Du måste ha gjort något fruktansvärt i dina tidigare liv?” Jag svarade: “Ja du! Jag har orsakat många sorger med alla liv jag tagit som soldat.” Och tänkte inte direkt då på själva innebörden av vad som nyss hade sagts. Sen kom det som ett slag under bältet. Jag fattade precis allting. Alla runtomkring mig, nära som kära försvinner som glöden i regnet, endast kvar är röken och det tomma hålet som följs. Förlust efter förlust, sorg efter sorg. Hur många och hur mycket ska jag ta tills min själ blir hel från tidigare eoners död och livsöden?

Vi expanderar ständigt och vårt inre väsen är kulmen på allt vi har upplevt. Vårt inre väsen inte bara tror, utan känner sin egen värdighet och värde. Så när vi väljer tankar som stämmer överens med dem från vårt inre väsen, känner vi klarhet i den vetskapen. Jag tänker att nu när jag väl är medveten om vad jag går igenom och ser klarhet i detta, mitt liv med förödelser kanske det nu vänder, för mig, för att jag förstår? Jag vet ju att livet har sin gång. Såklart är det inte bara jag som drabbas, alla går ju igenom sin fas med bördor men här och nu är det jag som ska lära mig att förstå mitt liv/mina liv och få min lärdom helt enkelt. Jag känner faktiskt ett lugnare inre med vetskap att livet inte är så svårt om man lär sig se innebörden av det…

Vi har själva förlorat livet många gånger och har levt tusentals livstider. Det är därför passionen för livet är så stort. Vi bär på många erfarenheter att minnet av alla tidigare liv skulle förvirra och hindra våra vardagliga drag. När vi kliver in i människokroppen igen minns vi längre inget av det som tidigare skett för själen vill inte distraheras av alla föregående minnen. Men det finns något som är så mycket bättre. Själen besitter på kulmen av alla våra livstider. På samma sätt som alla våra upplevelser här och nu, under denna livstiden.

“Du skall se ditt eget sinnes Dharma-Kaya; och när du ser Det, skall du ha sett Alltet – Den oändliga synen, Kretsloppet av död och liv och Frihetens tillstånd” – Milarepa

Tack för att ni läste.

Till minne av min fantastiska farmor som är älskad av många. Always. Njut! Vi ses.

 


Inspirationskällor:

 • The journey of the soul – Radha Soami Satsang Beas, 1976
 • Den tibetanska dödsboken – Evans-Wentz, 1960
 • Attraktionslagen – Ester och Jerry Hicks, 2006
 • Gryningens budbärare – Barbara Mariciniak, 1992
 • Väck din inre healer – Eric Pearl, 2003
 • Den nionde insikten – James Redfield, 1993
 • Budskap från uppstigen civilisation – Hathor Tom Kebyon & Virginia Essene, 1996

Taggar:återfödelse, inkarnation, källan, kärnan, ljuset, meditation, medvetande, nivana, reinkarnation, själen, själens resa

Spåra från din sida.

Kommentarer (5)

 • Marita

  |

  Ha ha ha ha, ser att du har förstått budskapet från mästaren Själens Herre. RAHDA SOAMI Linda.. hi hi hi hi???

  Reply

  • Karlzons

   |

   Ja, det tog nga dagar att få in allt o smälta det i samband med vad jag själv gick igenom. Ja fick ju inte direkt vara ifred, om du förstår vad jag menar? När väl jag bearbetade infot jag fick från dig o det jag själv kom över till att få ner det på text kunde jag äntligen släppa det. Nu känns det så bra att förstå just den biten av livets gång. Det jobbigaste är att jag måste dela med mig. Sen vad det blir av följderna återstår o ser… Jag hoppas iaf på att få så ett frö. För det är trots allt deep o för mga oförståeligt, tror jag. Men jag känner nu iaf ett lugn ❤ tack

   Reply

 • Åsa

  |

  Intressant läsning som väcker fler tankar och funderingar. Bra skrivet, tack 😉
  Och så ser jag fram mot dina kommande trappsteg, spännande.

  Reply

  • Karlzons

   |

   Tack för ditt inlägg och kul att du tyckte det var intressant. Ja vi får se vart det bär av näst *ler*

   Reply

 • Marita

  |

  Bra då har jag ju sått ett ganska stort frö nu då???

  Reply

Lämna en kommentar

karlzons-en-bra-borjan

karlzons-en-bra-borjan
karlzons-en-bra-borjan
karlzons-en-bra-borjan
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: